Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Vysídlení pouliční prostituce je obvykle prioritou ve čtvrtích probíhajících procesem gentrifikace. Tento výzkum, zaměřený na sousedství Alhambra v Bruselu a Józsefváros v Budapešti, vymezuje opatření, která přijaly místní samosprávy, policie a další místní subjekty k odstranění pouliční prostituce. Cílem výzkumu je identifikovat tyto opatření, odrážet jejich důsledky a zkoumat jejich výsledky. Současně dokumentuje a mapuje změny v městské krajině a nařízení zaměřené na vysídlení prostituce, jakož i změny pouliční prostituce. Na závěr práce shrnuje doporučení, které se týkají místní samosprávy.

Podcast_Milota Sidorová

Podcast_Milota Sidorová

Milota je urbanistická expertka a edukátorka, která se zabývá správným navrhováním měst a veřejných prostor. Angažuje se v propojení soukromého a veřejného sektoru, participuje na vzdělávacích projektech a ještě víc je zajímavý její přesah do problematiky genderového rozdělování. Podívejte se na povídání o jejích zkušenostech, zážitcích a názorech.

Recenze_Městský život ve Starchitektuře. Karolína Vojáčková

Recenze_Městský život ve Starchitektuře. Karolína Vojáčková

,,V Praze se rozbíhá diskuse o úpravě okolí Masarykova nádraží pod taktovkou Zahy Hadid. Na Slovensku developerská skupina Penta již začala výstavbu čtvrti Sky Park. A tak vedle Milána a dalších měst bude i střední Evropa svědky specifického typu urbanismu, který spojuje enormní investiční záměry s velkými architektonickými kancelářemi. Vedle novosti a světových jmen tvůrců je ale třeba si všímat i nové formy urbanizace, která je výsledkem ekonomických globálních trendů posledních dekád.’’

Publikace_20000. O místech a lidech. Michaela Hečková

Publikace_20000. O místech a lidech. Michaela Hečková

Literárně-vizuální dokument o současné architektuře malých českých měst a obcí. 20000 je experiment. Literární dokument o nové architektuře v českých regionech. Hledání nejrozmanitějších míst, která jste neviděli. Zachycení příběhů o jejich vzniku, sledování udržitelnosti a toho, jak se novým prvkům ve veřejném prostoru a občanským stavbám skutečně daří v běžném každodenním životě. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují hranici 20000, za nimiž stojí 20 předních českých architektonických studií.

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Vysídlení egyptských Núbijců z údolí Nilu je příkladem toho, jak úzce spolu může souviset podoba veřejného prostoru a proměna společnosti včetně genderové problematiky. Autorka, která sama pochází z núbijské vesnice, se v následujícím článku zabývá změnami sociálního postavení přesídlených muslimských žen i jejich aktivním odporem.

Článek_Architektky na SCÉNĚ lze po letech emancipace prorazit skleněný strop? Helena Doudová

Článek_Architektky na SCÉNĚ lze po letech emancipace prorazit skleněný strop? Helena Doudová

Postavení žen v oboru architektury, kde vždy dominovali muži, se postupně proměňuje. Názorně patrné je to z právě probíhající výstavy Frau Architekt ve Frankfurtu nad Mohanem, představující německé architektky posledního století. Jak ale ukázalo doprovodné sympozium, některé diskriminační tendence přetrvávají i v současnosti.

Článek_Detské ihriská a gendrová dynamika. Milota Sidorová

Článek_Detské ihriská a gendrová dynamika. Milota Sidorová

Zatvorte oči a predstavte si detské ihrisko. Áno, také to klasické – pieskovisko, preliezky (pamätajúce ešte časy socializmu alebo tie nové lanové, EU certifikované), možno ohradené športovisko. Niekoľko lavičiek na sedenie pre mamy a kúsok zelene. Ak ste na rodičovskej, viete, že na tomto ihrisku môžete celkom dobre stráviť čas s dieťaťom tak do 6 rokov. Máte tam svoju skupinu spolurodičov, deti sa spoločne hrajú pod vašim dohľadom. Potom čo vaše dieťa nastúpi do školy, beztak nie je čas byť s ním neustále. Aj spomienka na miesta, kde mimo obľúbeného chytrého telefónu trávi čas je nejasná.

Přednáška_Proč potřebujeme více žen v disciplínách spojených s rozvojem města? Milota Sidorová

Přednáška_Proč potřebujeme více žen v disciplínách spojených s rozvojem města? Milota Sidorová

Architektura je profese, v níž více dominují muži. Respektujeme jejich více. Proč je to ale tak? Proč v architektuře, plánování potřebujeme více žen? Na TEDx Trenčín 2016 vystoupila Milota Sidorova (WPS Prague)

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

,,Prečo sa v parkoch hrajú viac chlapci než dievčatá? Štúdie ukazujú, že ženy vo všeobecnosti využívajú mestský priestor viac než muži, napriek tomu však nezodpovedá ich potrebám. Reportáž z viedenského parku Einsiedlerplatz ukazuje, čo je potrebné robiť inak.''

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

,,Viedeň dlhodobo vedie rebríčky kvality života najmä vďaka verejným priestorom. Parky, námestia a ulice sú plánované pre rôzne skupiny obyvateľov a ožili aj bez drahého dizajnového prevedenia. Málokto vie, že za úspešnou metódou budovania mesta pre všetkých stoja predovšetkým ženy - architektky.''

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška je věnována myšlence města, které je spravedlivé pro všechny. Tato myšlenka vybírá viditelné příklady z více než 60 zrealizovaných pilotních projektů různého rozsahu, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života marginalizovaných skupin ve Vídni. Budeme hovořit o městském prostředí pro různé typy uživatelů, zdůrazňování jejich potřeb jako výsledek tzv gender mainstreamingu, který významně ovlivnil plánovací proces tohoto města.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Cyklus přednášek pořádaný sdružením Kruh otevírá otázky po postavení žen v české architektuře. Tradice feminismu u nás sice není příliš silná, v současnosti se však začíná projevovat nové sebevědomí architektek. Odrazí se to i na institucionální a praktické rovině? 

Helena Doudová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Ako uvádza teoretička architektúry Helena Doudová v nedávnom článku: Kam miera české architektky?[1], tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Pýta sa zároveň, či sa to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine?

Hoci predpokladáme, že mnoho žien praktikuje aj bez autorizácie alebo neformálne – a v súčasnosti neexistujú relevantné data, môžeme sa oprieť len o počet autorizovaných architektiek v českej komore architektov. V roku 2015 tvoria ženy viac ako 50%[2] absolventiek na fakultách architektúry približne 22 % autorizovaných architektiek[3].Kde sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?

Debata_Ženy a veřejný prostor

Debata_Ženy a veřejný prostor

Jak na své ženy myslí Praha? Pro koho jsou utvářeny zdejší veřejné prostory? A kudy vede cesta k městu, které je opravdu pro všechny? Záznam z diskuze na téma "Ženy a veřejný prostor".

Data_Výsledky pilotního mapování WPS Prague

Koľko žien angažujúcich sa vo verejnom priestore Prahy poznáme?

Koľko z nich študovalo architektúru, urbanizmus?

Koľko z nich v architektúre a urbanizme ostalo?

Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia?

Koľko z nich má deti?

Plný výskum nájdete na: