feminism

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Vysídlení egyptských Núbijců z údolí Nilu je příkladem toho, jak úzce spolu může souviset podoba veřejného prostoru a proměna společnosti včetně genderové problematiky. Autorka, která sama pochází z núbijské vesnice, se v následujícím článku zabývá změnami sociálního postavení přesídlených muslimských žen i jejich aktivním odporem.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Cyklus přednášek pořádaný sdružením Kruh otevírá otázky po postavení žen v české architektuře. Tradice feminismu u nás sice není příliš silná, v současnosti se však začíná projevovat nové sebevědomí architektek. Odrazí se to i na institucionální a praktické rovině? 

Helena Doudová