cities

Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Vysídlení pouliční prostituce je obvykle prioritou ve čtvrtích probíhajících procesem gentrifikace. Tento výzkum, zaměřený na sousedství Alhambra v Bruselu a Józsefváros v Budapešti, vymezuje opatření, která přijaly místní samosprávy, policie a další místní subjekty k odstranění pouliční prostituce. Cílem výzkumu je identifikovat tyto opatření, odrážet jejich důsledky a zkoumat jejich výsledky. Současně dokumentuje a mapuje změny v městské krajině a nařízení zaměřené na vysídlení prostituce, jakož i změny pouliční prostituce. Na závěr práce shrnuje doporučení, které se týkají místní samosprávy.