architecture

Článek_Detské ihriská a gendrová dynamika. Milota Sidorová

Článek_Detské ihriská a gendrová dynamika. Milota Sidorová

Zatvorte oči a predstavte si detské ihrisko. Áno, také to klasické – pieskovisko, preliezky (pamätajúce ešte časy socializmu alebo tie nové lanové, EU certifikované), možno ohradené športovisko. Niekoľko lavičiek na sedenie pre mamy a kúsok zelene. Ak ste na rodičovskej, viete, že na tomto ihrisku môžete celkom dobre stráviť čas s dieťaťom tak do 6 rokov. Máte tam svoju skupinu spolurodičov, deti sa spoločne hrajú pod vašim dohľadom. Potom čo vaše dieťa nastúpi do školy, beztak nie je čas byť s ním neustále. Aj spomienka na miesta, kde mimo obľúbeného chytrého telefónu trávi čas je nejasná.

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

,,Prečo sa v parkoch hrajú viac chlapci než dievčatá? Štúdie ukazujú, že ženy vo všeobecnosti využívajú mestský priestor viac než muži, napriek tomu však nezodpovedá ich potrebám. Reportáž z viedenského parku Einsiedlerplatz ukazuje, čo je potrebné robiť inak.''

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

,,Viedeň dlhodobo vedie rebríčky kvality života najmä vďaka verejným priestorom. Parky, námestia a ulice sú plánované pre rôzne skupiny obyvateľov a ožili aj bez drahého dizajnového prevedenia. Málokto vie, že za úspešnou metódou budovania mesta pre všetkých stoja predovšetkým ženy - architektky.''

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Cyklus přednášek pořádaný sdružením Kruh otevírá otázky po postavení žen v české architektuře. Tradice feminismu u nás sice není příliš silná, v současnosti se však začíná projevovat nové sebevědomí architektek. Odrazí se to i na institucionální a praktické rovině? 

Helena Doudová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Ako uvádza teoretička architektúry Helena Doudová v nedávnom článku: Kam miera české architektky?[1], tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Pýta sa zároveň, či sa to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine?

Hoci predpokladáme, že mnoho žien praktikuje aj bez autorizácie alebo neformálne – a v súčasnosti neexistujú relevantné data, môžeme sa oprieť len o počet autorizovaných architektiek v českej komore architektov. V roku 2015 tvoria ženy viac ako 50%[2] absolventiek na fakultách architektúry približne 22 % autorizovaných architektiek[3].Kde sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?

Data_Výsledky pilotního mapování WPS Prague

Koľko žien angažujúcich sa vo verejnom priestore Prahy poznáme?

Koľko z nich študovalo architektúru, urbanizmus?

Koľko z nich v architektúre a urbanizme ostalo?

Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia?

Koľko z nich má deti?

Plný výskum nájdete na: