women architects

Článek_Architektky na SCÉNĚ lze po letech emancipace prorazit skleněný strop? Helena Doudová

Článek_Architektky na SCÉNĚ lze po letech emancipace prorazit skleněný strop? Helena Doudová

Postavení žen v oboru architektury, kde vždy dominovali muži, se postupně proměňuje. Názorně patrné je to z právě probíhající výstavy Frau Architekt ve Frankfurtu nad Mohanem, představující německé architektky posledního století. Jak ale ukázalo doprovodné sympozium, některé diskriminační tendence přetrvávají i v současnosti.

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

Článek_Viedeň ako dôkaz: Keď ženy menia mesto, zlepší to život všetkým. Lívia Gažová

,,Viedeň dlhodobo vedie rebríčky kvality života najmä vďaka verejným priestorom. Parky, námestia a ulice sú plánované pre rôzne skupiny obyvateľov a ožili aj bez drahého dizajnového prevedenia. Málokto vie, že za úspešnou metódou budovania mesta pre všetkých stoja predovšetkým ženy - architektky.''

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška je věnována myšlence města, které je spravedlivé pro všechny. Tato myšlenka vybírá viditelné příklady z více než 60 zrealizovaných pilotních projektů různého rozsahu, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života marginalizovaných skupin ve Vídni. Budeme hovořit o městském prostředí pro různé typy uživatelů, zdůrazňování jejich potřeb jako výsledek tzv gender mainstreamingu, který významně ovlivnil plánovací proces tohoto města.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Článek_Kam míří české architektky? Kruh mezi architekturou a emancipací žen. Helena Doudová.

Cyklus přednášek pořádaný sdružením Kruh otevírá otázky po postavení žen v české architektuře. Tradice feminismu u nás sice není příliš silná, v současnosti se však začíná projevovat nové sebevědomí architektek. Odrazí se to i na institucionální a praktické rovině? 

Helena Doudová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Ako uvádza teoretička architektúry Helena Doudová v nedávnom článku: Kam miera české architektky?[1], tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Pýta sa zároveň, či sa to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine?

Hoci predpokladáme, že mnoho žien praktikuje aj bez autorizácie alebo neformálne – a v súčasnosti neexistujú relevantné data, môžeme sa oprieť len o počet autorizovaných architektiek v českej komore architektov. V roku 2015 tvoria ženy viac ako 50%[2] absolventiek na fakultách architektúry približne 22 % autorizovaných architektiek[3].Kde sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?

Debata_Ženy a veřejný prostor

Debata_Ženy a veřejný prostor

Jak na své ženy myslí Praha? Pro koho jsou utvářeny zdejší veřejné prostory? A kudy vede cesta k městu, které je opravdu pro všechny? Záznam z diskuze na téma "Ženy a veřejný prostor".

Data_Výsledky pilotního mapování WPS Prague

Koľko žien angažujúcich sa vo verejnom priestore Prahy poznáme?

Koľko z nich študovalo architektúru, urbanizmus?

Koľko z nich v architektúre a urbanizme ostalo?

Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia?

Koľko z nich má deti?

Plný výskum nájdete na: