vyzkum

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

Článek_Dievčatá do parkov! Milota Sidorová

,,Prečo sa v parkoch hrajú viac chlapci než dievčatá? Štúdie ukazujú, že ženy vo všeobecnosti využívajú mestský priestor viac než muži, napriek tomu však nezodpovedá ich potrebám. Reportáž z viedenského parku Einsiedlerplatz ukazuje, čo je potrebné robiť inak.''

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška_Fair Shared Cities: Gender mainstreaming k férově sdíleným městům. Milota Sidorová

Přednáška je věnována myšlence města, které je spravedlivé pro všechny. Tato myšlenka vybírá viditelné příklady z více než 60 zrealizovaných pilotních projektů různého rozsahu, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života marginalizovaných skupin ve Vídni. Budeme hovořit o městském prostředí pro různé typy uživatelů, zdůrazňování jejich potřeb jako výsledek tzv gender mainstreamingu, který významně ovlivnil plánovací proces tohoto města.

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Článek_Kde sú ženy architektky? Je to o spôsobe práce, nie o ‘ženskej’ architektúre. Milota Sidorová

Ako uvádza teoretička architektúry Helena Doudová v nedávnom článku: Kam miera české architektky?[1], tradícia feminizmu v Českej a Slovenskej republike síce nie je príliš silná, v súčasnosti sa však začína prejavovať nové sebavedomie architektiek. Pýta sa zároveň, či sa to odrazí aj na inštitucionálnej a praktickej rovine?

Hoci predpokladáme, že mnoho žien praktikuje aj bez autorizácie alebo neformálne – a v súčasnosti neexistujú relevantné data, môžeme sa oprieť len o počet autorizovaných architektiek v českej komore architektov. V roku 2015 tvoria ženy viac ako 50%[2] absolventiek na fakultách architektúry približne 22 % autorizovaných architektiek[3].Kde sa strácajú ženy v týchto profesiách? Prečo je tomu tak a ako prispieť k prekonaniu týchto prekážok?