gender

Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Diplomová práce (EN): Přesun bez umístění. Vyloučení pouliční prostituce ze čtvrtí v procesu gentrifikace. Adela Petrovič

Vysídlení pouliční prostituce je obvykle prioritou ve čtvrtích probíhajících procesem gentrifikace. Tento výzkum, zaměřený na sousedství Alhambra v Bruselu a Józsefváros v Budapešti, vymezuje opatření, která přijaly místní samosprávy, policie a další místní subjekty k odstranění pouliční prostituce. Cílem výzkumu je identifikovat tyto opatření, odrážet jejich důsledky a zkoumat jejich výsledky. Současně dokumentuje a mapuje změny v městské krajině a nařízení zaměřené na vysídlení prostituce, jakož i změny pouliční prostituce. Na závěr práce shrnuje doporučení, které se týkají místní samosprávy.

Podcast_Milota Sidorová

Podcast_Milota Sidorová

Milota je urbanistická expertka a edukátorka, která se zabývá správným navrhováním měst a veřejných prostor. Angažuje se v propojení soukromého a veřejného sektoru, participuje na vzdělávacích projektech a ještě víc je zajímavý její přesah do problematiky genderového rozdělování. Podívejte se na povídání o jejích zkušenostech, zážitcích a názorech.

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Článek_Ženy z přehrady. Zmizelé prostory islámského matriarchátu. Menatalla Ahmed Agha

Vysídlení egyptských Núbijců z údolí Nilu je příkladem toho, jak úzce spolu může souviset podoba veřejného prostoru a proměna společnosti včetně genderové problematiky. Autorka, která sama pochází z núbijské vesnice, se v následujícím článku zabývá změnami sociálního postavení přesídlených muslimských žen i jejich aktivním odporem.