urbanism

Podcast_Milota Sidorová

Podcast_Milota Sidorová

Milota je urbanistická expertka a edukátorka, která se zabývá správným navrhováním měst a veřejných prostor. Angažuje se v propojení soukromého a veřejného sektoru, participuje na vzdělávacích projektech a ještě víc je zajímavý její přesah do problematiky genderového rozdělování. Podívejte se na povídání o jejích zkušenostech, zážitcích a názorech.

Data_Výsledky pilotního mapování WPS Prague

Koľko žien angažujúcich sa vo verejnom priestore Prahy poznáme?

Koľko z nich študovalo architektúru, urbanizmus?

Koľko z nich v architektúre a urbanizme ostalo?

Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia?

Koľko z nich má deti?

Plný výskum nájdete na: