Data_Výsledky pilotního mapování WPS Prague

Koľko žien angažujúcich sa vo verejnom priestore Prahy poznáme?

Koľko z nich študovalo architektúru, urbanizmus?

Koľko z nich v architektúre a urbanizme ostalo?

Na akých pozíciach tieto ženy pôsobia?

Koľko z nich má deti?

WPS Prague zdieľa výsledky pilotného mapovania pražských expertiek v oblasti architektúry, urbanizmu a povolaní súvisiacich so zvyšovaním kvality mestského života.

Plný výskum nájdete na: 

WPS Prague (c) 2015