urban planning

Ženské otázky nepřinesou rovnost. Gender ano. Brigitte Wotha

Ženské otázky nepřinesou rovnost. Gender ano. Brigitte Wotha

,,Diskusi o rovnosti vždy začínám slovy, že ženské otázky mužům neubližují. Ukazují svět nerovností, v nichž jsou vždy obětmi ženy, které mluví. Gender jde dál. Prosazuje rovnost. Zaměřuje se na všechny bez rozdílu, včetně mužů. Aby ale bylo dosaženo rovnováhy příležitostí a zdrojů, musí muži část své moci sdílet."'’

Umění vnímat. Pavla Pelčíková

Umění vnímat. Pavla Pelčíková

Je třeba nastolit vlídnou atmosféru. Pak všichni zapomeneme, že jsme na „školení“ a soustředíme se na obsah, což je velmi důležité. Skupinky účastníků jsou různorodé. Což znamená, že jsou tam různé profese, muži a ženy různého věku, profesního či osobního pozadí. Příklady táhnou. Vím, že jakmile promluví jedna žena, další ji následují