rozhovory

Feminismus a normalizace. Ozvěny do současnosti. Petra Hlaváčková

Feminismus a normalizace. Ozvěny do současnosti. Petra Hlaváčková

Mnoho žen si feminismus spojuje s negativními jevy emancipace během komunismu a brání se mu jakoby šlo o diktující ideologii. Je potřeba hledat a popularizovat zdroje naší vlastní kultury, abychom na západní feministická paradigmata nebyli odkázáni – diskuze by se tím mohla posunout a otevřít. Feminismus rezonoval také během první republiky, existovaly politicky činné ženské spolky, Tomáš Garrigue Masaryk se považoval za feministu...

Umění vnímat. Pavla Pelčíková

Umění vnímat. Pavla Pelčíková

Je třeba nastolit vlídnou atmosféru. Pak všichni zapomeneme, že jsme na „školení“ a soustředíme se na obsah, což je velmi důležité. Skupinky účastníků jsou různorodé. Což znamená, že jsou tam různé profese, muži a ženy různého věku, profesního či osobního pozadí. Příklady táhnou. Vím, že jakmile promluví jedna žena, další ji následují

Vstoupit dvakrát do téže řeky? Krajinářskou architektkou ve Švýcarsku 90. let a dnešní České Republice. Jitka Trevisan

Vstoupit dvakrát do téže řeky? Krajinářskou architektkou ve Švýcarsku 90. let a dnešní České Republice. Jitka Trevisan

,,To, co říkám, říkám klidně, vědomě, naprosto jednoznačně. Ve spolupráci s architekty, když mě osloví, kvůli těm zeleným kuličkám, okamžitě signalizuji, že nebudu mluvit jenom o zeleni, ale o projektech, prostorovém řešení, o grafickém vyjádření. Nebo v architektonických soutěžích budu jako spoluautorka. Napřed jsem se střetla s tím, že na mě koukali. Pak to nebyl problém. Je potřeba si tu pozici vyjasnit, ne vykřičet, ale vyjasnit.''