brigitte wotha

Ženské otázky nepřinesou rovnost. Gender ano. Brigitte Wotha

Ženské otázky nepřinesou rovnost. Gender ano. Brigitte Wotha

,,Diskusi o rovnosti vždy začínám slovy, že ženské otázky mužům neubližují. Ukazují svět nerovností, v nichž jsou vždy obětmi ženy, které mluví. Gender jde dál. Prosazuje rovnost. Zaměřuje se na všechny bez rozdílu, včetně mužů. Aby ale bylo dosaženo rovnováhy příležitostí a zdrojů, musí muži část své moci sdílet."'’