women

Sexuálna výchova. Každé dieťa má právo na tieto informácie. Natália Heribanová

Sexuálna výchova. Každé dieťa má právo na tieto informácie. Natália Heribanová

,,Toto správanie a nevedomosť môžu byť veľmi nebezpečné. Zoberme si napríklad domáce násilie. Ženy často ani nevedia, že sú týrané, pretože to, ako žijú im príde normálne. To, že to ako normu vidia aj vo svojom okolí posilňuje ich mlčanie.”

Podcast_Doprajme každej žene naplniť jej talent. Darina Malová

Podcast_Doprajme každej žene naplniť jej talent. Darina Malová

V dnešnom diele sme s profesorkou Darinou Malovou debatovali o politológii, ambíciách vysokoškolských študentov, ale napríklad aj o tom, ako našu spoločnosť mení láska otcov k dcéram, či o ženách v politike. Darina tvrdí, že úplne najdôležitejší pre akúkoľvek spoločnosť sú kriticky mysliaci ľudia, ktorí kladú otázky. Je totiž naozaj dôležité naučiť sa podporiť ostatné ženy v napĺňaní ich talentu - či je to talent manažovať domácnosť, alebo talent viesť krajinu a načúvať pritom hlasom všetkých ľudí, ktorí v nej žijú. Podcast V ženskom rode zdieľame s láskavým zvolením Kataríny Strýčkovej.

Živé město mimo centrum funguje jinak. Tereza Mašková

Živé město mimo centrum funguje jinak. Tereza Mašková

V odlehlejších částech Prahy 6 je obyčejně problém nalákat lidi. Něco jiného je pozvat lidi do Dejvic a nebo do Šárky. To ale neznamená, že chceme všechno dělat v Dejvicích, to by bylo trochu jednoduché, ne?

Pohledem můžeš odhalit hodně. Andrea Průchová

Pohledem můžeš odhalit hodně. Andrea Průchová

,,Když se projdeš městem a jsi dost citlivá, je velmi zajímavé všímat si, jací lidé utváří město. V jakém prostoru jsou, jak se pohybují, jak se oblékají. Jak spolu komunikují. Kdo se na koho dívá, kdo se naopak nedívá. Business centrum vs. bezdomovci v centru. Tím pohledem můžeš odhalit hodně.''