politics

Pracujem na ochrane práv žien a všetkých typov rodín. Malo by nás byť viac. Simona Petrík

Pracujem na ochrane práv žien a všetkých typov rodín. Malo by nás byť viac. Simona Petrík

,,S neziskovými organizáciami, ktoré sa v téme podpory žien angažujú mám síce dobré vzťahy, ale stále cítim ich obavu spájať sa s politikmi, čo je škoda, pretože bez toho, aby sa so mnou napríklad niekedy postavili na tlačovku, nebudeme schopní tlačiť témy rovnosti do médií a vytvárať tak verejnú mienku, či tlačiť na vládu.'‘

Podcast_Doprajme každej žene naplniť jej talent. Darina Malová

Podcast_Doprajme každej žene naplniť jej talent. Darina Malová

V dnešnom diele sme s profesorkou Darinou Malovou debatovali o politológii, ambíciách vysokoškolských študentov, ale napríklad aj o tom, ako našu spoločnosť mení láska otcov k dcéram, či o ženách v politike. Darina tvrdí, že úplne najdôležitejší pre akúkoľvek spoločnosť sú kriticky mysliaci ľudia, ktorí kladú otázky. Je totiž naozaj dôležité naučiť sa podporiť ostatné ženy v napĺňaní ich talentu - či je to talent manažovať domácnosť, alebo talent viesť krajinu a načúvať pritom hlasom všetkých ľudí, ktorí v nej žijú. Podcast V ženskom rode zdieľame s láskavým zvolením Kataríny Strýčkovej.