Back to All Events

Přednáška_Minsk: Férově sdílené město: genderově citlivým plánováním k svobodnějšímu a rovnoprávnému městu

  • Беларускі саюз Архітэктараў 14 vulica Karla Marksa Minsk Belarus (map)

Milota Sidorová (Česká Republika / Slovensko)

Veřejný prostor by měl být prostorem pro všechny bez výjimky. Je tomu ale skutečně tak? Jaké jsou rozdíly ve využívání veřejného prostoru mezi muži, ženami a dalšími skupinami uživatelů? A jak můžeme vytvořit prostor spravedlivý pro všechny?

Studie dokazují, že ženy tvoří většinu uživatelů veřejného prietstoru, avšak transformace jejich potřeb (a potřeb jiných uživatelů) do konkrétních aktivit v územním plánování byla dosud absolutně přehlížena oblast této disciplíny. Vídeň je v zohledňování potřeb na základě pohlaví a pohlaví tzv gendrovom mainstreamingu skutečným leaderem. Tato politika se ve městě uplatnila v řadě studií a projektů, kterými vás přednáška provede.