Back to All Events

Konference_Ljubljana: Architektky, designérky a inženýrky mezi 1946-1968


Většina evropských zemí byla v poválečném období poznamenána intenzivní rekonstrukcí ve fyzickém i mentálním slova smyslu. Rozvoj průmyslu se odrazil i v rozvoji městského prostoru. Cílem konference je reflexe tohoto obdbí v kontextu pracovních podmínek žen v kreativních profesích.

Témata během 3 dnů se zaměří na:

1. POLITIKU, POLITIKY A POLITICKĚ REŽIMY
Jaká byla pozice ženských architektek a designérek v různých politických režimech? Vznikly a vznikaly v této době v architektuře, designu, městském plánování, inženýrství specifické 'ženské specializace'? Pokud ano, jaké byly jejich znaky a jak byly podporovány, propagovány? Jak byly ženy zastoupeny v architektonických soutěžích a na výstavách?
Jakou roli hrály v tomto všem památková ochrana? Vnímáme v ochraně památek bias pohlaví?

2. VÝZKUM A PRŮMYSL

Jaká byla role žen v rozvoji sociálního bydlení. Jak byly zapojeny do výzkumu a studií interiérového designu - ve filozofii lidského měřítka?
Jakou pozici měli v rozvíjejícím se odvětví průmyslového designu? Jaké byly významné ženské příspěvky ve výzkumu konstrukcí, materiálů atd..?

3. VZDĚLÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ

Jaký přístup měli ženy ke studiu architektury, designu a stavebnímu inženýrství? S jakými překážkami se setkávali? Jak byly ženské profesionálky zapojeny do vzdělávacího procesu a jaké zastoupení měli na univerzitách? Jaké bylo jejich typické spojení s architektonickými magazíny? Nacházíme přispěvatelkou v editačních řadách?

----------

Druhá výroční konference-workshop mezinárodní organizace MoMoWo (Modern Movement Women) zaměřená na prezentaci výzkumu o práci výrazných architektek, designérek a inžinierok v období těsně po druhé světové válce se bude konat v slovinské Ljubljaně od 3.-5.10.2016.
Workshop je určen nejen akademikům, akademické, studentům a studentkám, kteří by chtěli prezentovat vlastní výzkum na toto téma, ale všem se zájmem dozvědět se více o životě těchto žen. Vstup na konferenci - workshop je bezplatný. 

Jazyk konference: anglicky

Více info zde: