Back to All Events

Publikace_Jak navrhnout férově sdílené město?


Co si představit pod pojmem férově sdíleného města?

Ve střední Evropě, architektonická praxe a urbanistické plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Ale když vezmeme v úvahu demografii, pracovně a ekonomicky aktivní lidé tvoří o trochu více než polovinu obyvatel města. Senioři, mladí pod 18 let tvoří zbytek. Trendy také ukazují, že naše populace stárne. A když k tomu přidáme ještě pohlaví a etnický původ, skupiny uživatelů se zásadním způsobem liší. Každý z nich má jiné potřeby. 

Jak vytvoříme město, které nabízí férové sdílení každému?

Maria Vassilakou, populární místostarostka Vídně, říká, že sociální citlivost je nezbytná pro budoucí zajištění odpovídající kvality života. Musíme vytvořit odolné městské struktury, které poskytují široké možnosti využití v centrech měst a v nových rozvojových zónách.

Jak navrhnout férově sdílené město? nabízí 8 jednoduchých a podmanivých příběhů různých hrdinů, kteří představují širší skupiny uživatelů naší populace. Příběhy o dívce, matce, starší ženě nebo páru, dětí nebo běžných návštěvníků vysoko profilových městských oblastí připomínají každodenní situace, kdy stávající design může být významnou překážkou. Nabízejí řešení, jak uvědomělý design výrazně zlepšuje kvalitu života ve městech. Bez dodatečných nákladů. 

Publikace vytvořena ve spolupráci s pražskou kanceláři Nadace Heinricha Bolla je věnována architektům, urbanistům, politikům, antropologům a širší veřejnosti se zájmem o urbanismus. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu v našem každodenním životě. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit. Stáhněte si zdarma publikaci zde: