Back to All Events

Studijní cesta_Víden: Gender mainstreaming v plánování a rozvoji města


Město pro všechny. Gender mainstreaming ve čtvrti Mariahilfer (c) Walk21 Vienna

Gender mainstreaming se od 90. Let 20 století postupně prolíná a prosazuje do všech oblastí veřejného života. Ačkoliv se tato politika uplatňuje již přes 20 let, jsme stále daleko od dosažení rovnosti žen a mužů a informovanost o rovnosti žen a mužů v architektonické a urbanistické praxi ve střední Evropě je stále velmi malá.

Od doby sametové revoluce došlo v mnoha ohledech k pozitivnímu posunu díky aktivitě ženských spolků, ale v České republice nadále přetrváva negativní postoj k feminismu a rovnosti žen a mužů a ani dnes není snadné tematizovat gender v odborných diskuzích. V uplynulém roce ožila veřejná debata o ženách ve veřejném prostoru a začalo se vážněji diskutovat o gendrově senzitivním urbanismu v Praze. Vzhledem k tomu, že hlavní město v průběhu posledních let aktivně podporuje program interdisciplinární a otevřenější urbanistiky, cítime, že nadešel čas, abychom profesionálně posoudili územní plánovaní z gendrového hlediska. Budeme rádi, když se přidají I další města.

 

Pražská kancelář Heinrich Boll Stiftung ve spolupráci s Women Public Space Prague a dalšími partnery organizuje studijní cestu do Vídně. Vídeň má mnohaleté zkušenosti s genderově senzitivním a inkluzivním plánováním a rozvojem města. Během několika posledních dekád se ve Vídni realizovala celá řada inspirujujích projektů jak v oblasti bydlení, veřejných prostranství a parků, městské dopravy, tak i při rovoji nových lokalit. Tato třídenní studijní cesta by měla účastníky seznámit s genderově senzitivním přístupem v plánování a rozvoji a to jak formou prezentací a diskuzí se zástupci města Vídně, architekty, zástupci nevládních organizací, tak I prostřednictvím prohlídek některých projektů a lokalit s odborným výkladem. Studijní cesta je určena prozástupce/zástupkyně samospráv, komunální politiky/političky, architekty/architektky a urbanisty/urbanistky z České republiky, Slovenska a Maďarska.

Termín cesty: 12.-14.října 2016

Pracovní jazyk: angličtina

Organizátoři: Heinrich Boll Stiftung Praha, WPS Prague

Partneři: Fórum 50%, Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologický ústav AV ČR

Pro více informací nás kontaktujte zde nebo nás sledujtě na facebooku: