Ekonóm by mal byť dôležitý asi tak, ako zubár. Naďa Johanisová

Ekonóm by mal byť dôležitý asi tak, ako zubár. Naďa Johanisová

,,Klasickí ekonómovia napríklad David Ricardo alebo John Stuart Mill, nehovoriac o Malthusovi, tí všetci sa domnievali, že ten rast a rast produkcie musí niekedy skončiť. Avšak ekonómovia, ktorí nastúpili na konci 19. storočia, kedy sa ekonómia zmenila a vznikla marginalistická revolúcia, kde ekonómia začala pracovať s diferenciálnym počtom a viac sa matematizovala, tak tam sa objavila predstava, že rásť možno donekonečna, pretože v matematickej sfére sa to dá. Od tej doby sa to s nami ťahá. Problém je tiež v tom, že dnes sme do rastu už tlačení. Vybudovali sme si systém, ktorý je na raste závislý.’’