IMG_9343.JPG

Women Public Space. Prague (WPS Prague) je nezávislá, nestranická síť pro ženy (a nejen ženy) různých profesí souvisejících s městem, která přispívá k výměně osobních a profesních zkušeností, a podporuje začínající i etablovanou generaci žen činných v oblastech architektury, urbanismu, městského plánování, vzdělávání, výzkumu, kulturních aktivit, komunitního rozvoje a umění ve veřejném prostoru.

Ferovo sdilene mesto (c)Monika Grilli Wagnerova.jpg

Co si představit pod pojmem férově sdíleného města?

 

Ve střední Evropě, architektonická praxe a urbanistické plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Ale když vezmeme v úvahu demografii, pracovně a ekonomicky aktivní lidé tvoří o trochu více než polovinu obyvatel města. Senioři, mladí pod 18 let tvoří zbytek. Trendy také ukazují, že naše populace stárne. A když k tomu přidáme ještě pohlaví a etnický původ, skupiny uživatelů se zásadním způsobem liší. Každý z nich má jiné potřeby. 

Jak vytvoříme město, které nabízí férové sdílení každému?

 

Jak navrhnout férově sdílené město? přináší 8 jednoduchých podmanivých příběhů různých hrdinů, kteří představují jednotlivé skupiny užívatelů. Dva fiktivní architekti, Sofie a Erik, vás provedou příběhem dívky, rodiče, starší ženy, postaršího páru, dětí a dalších návštěvníků různých prostorů města. Příběhy upozorňují na každodenní situace, ve kterých stávající design může být významnou překážkou. Zároveň nabízejí řešení, jak uvědomělý design významně přispívá ke kvalitě městského života, a to bez dodatečných nákladů. Tato publikace je věnována architektům, urbanistům, politikům, antropologům a širší veřejnosti se zájmem o plánování měst. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu na náš běžný život. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit. 

Publikace vytvořena ve spolupráci s pražskou kanceláři Nadace Heinricha Bolla je věnována architektům, urbanistům, politikům, antropologům a širší veřejnosti se zájmem o urbanismus. Doufáme, že poskytne hlubší pochopení vlivu designu v našem každodenním životě. Snad se při čtení také pobavíte a budete ji dále šířit.  

Navštivte naši galerii a nahlédněte do dvou příběhů z publikace

Jak navrhnout férově sdílené město? 8 krátkých příběhů z každodenního života založených na férovém urbanismu a městotvorném designu

Autorský kolektiv: Milota Sidorová, Alevitina Bainakova, Veronika Fajmonová, Zdeňka Lammelová, Miha Mazzini, Kristýna Stará
Ilustrátorka: Andrea Šafaříková
Grafická designérka: Katarína Dorčáková
Anglická korektura: Michael Higgs, Evan Mellander

První vydání, prosinec 2016
ISBN: 978-80-906270-6-2

Poděkování patří Evě Kail a Renatě Kaufmann za jejich vedení a inspiraci.

Dílo je zveřejněno pod licencí Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0. Je povoleno šířit dílo, pokud je uveden autor/ka díla, jen k nekomerčním účelům a bez jakýchkoliv úprav. Žádná část díla nesmí být pozměněna, prodáváná bez předchozího souhlasu vydavatele. 

 
2016-10-04 12.03.56.jpg

Rádi si povídáme se zajímavými ženami z domova, či ze světa, které působí v architektuře, urbanismu, komunitním rozvoji, či rozvoji města...

 

IMG_9805_v1.jpg

V mezinárodní sekci shromažďujeme studie, metodiky, články, debaty nebo přednášky na téma genderových aspektů v architektuře, urbanismu a městském plánování.
Rádi byste doporučili další zdroj, případně byste chtěli sdílet vlastní výzkum? Kontaktujte nás zde:

kristyna stara.jpg

Poznejte náš tým, nebo se k nám přidejte...

Spolupracujeme s ...