Back to All Events

Seminár_Bratislava: Učiť architektúru od škôlky

  • Green Foundation 22 Búdková Bratislava, Bratislavský kraj, 811 04 Slovakia (map)
ucit architekturu od skolky.jpg

Za posledné desaťročia nemožno v našich mestách vnímať výrazné zlepšenie kvality rozvoja či už po estetickej alebo environmentálnej stránke. Niektorí tvrdia, že je to vinou architektov, developerov či politikov. Pravdou je, že pokiaľ celá spoločnosť nie je vychovávaná k vnímaniu krásy a harmónie v prostredí, potom je súčasné prostredie výsledkom spoločenského konsenzu. Aby sme vychovali ľudí ku komplexnému a harmonickému vzťahu k životnému prostrediu, nemôžeme ich začať formovať až na strednej či vysokej škole. ZAČAŤ JE POTREBNÉ UŽ V ÚTLOM VEKU.

Nadácia Green Foundation v spolupráci s platformou WPS Prague (Ženy pražského verejného priestoru) vás srdečne pozýva na popoludňajší SEMINÁR NA TÉMU VZDELÁVANIA MLADÝCH ĽUDÍ K HARMONICKÉMU ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, ktorý predstaví dobrú prax českej platformy: Architekti ve škole a medzinárodného programu Roots & Shoots na Slovensku.

HOSTIA
➡️ Ing. arch. Kristýna Stará, architektka, urbanistka, Architekti ve škole, Praha

➡️ Mgr. Simona Kuciaková, Ing. Ladislav Bíro, Green Foundation, Bratislava

O Architektoch ve škole
Architekti ve škole sú jedným z širšie zameraných projektov podporujúcich premeny miest a krajiny prostredníctvom vzdelávania detí od najútlejšieho veku v témach architektúry, urbanizmu a priestorového plánovania. Predstavujú najmä otvorenú platformu - vzdelávací portál určený pre zdieľanie skúseností a výukové materiály pre školy, pedagógov i neformálne vzdelávanie. Cieľom programu je nielen zdieľaná skúsenosť, inšpirácie pre výučbu, ale tiež neustále hľadanie možností interpretácie tém architektúry, foriem jej sprostredkovanie a možnosťou jej postupnej integrácie do vzdelávacieho systému ČR.
www.architektiveskole.cz

Green Foundation
Nadácia Green Foundation prináša, v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Jane Goodall Institute, vzdelávací program, ktorého cieľom je zvýšiť motiváciu a záujem mladých ľudí pozitívne ovplyvňovať svoje okolie. Program Roots & Shoots je realizovaný formou projektovej výuky v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju, kde si zapojení žiaci sami identifikujú kľúčové problémy svojho okolia, ktoré sa následne s podporou samospráv, miestnych komunít a ďalších partnerov snažia vyriešiť (tzv. service learning model).
www.greenfoundation.eu/projekty-a-programy/

Vstup zdarma. Pre limitovanú kapacitu prosím POTVRĎTE SVOJU ÚČASŤ do piatku 29.3.2019 na adrese: info@greenfoundation.eu

Organizátor: Green Foundation a WPS Prague

Viac informácií na facebookovom podujatí