Back to All Events

Výstava_Brno: Drazí architekti… — Etika architektury


  • Galerie Architektury Brno 18 Starobrněnská Brno-střed, Jihomoravský kraj, 602 00 Czech Republic (map)

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy „Drazí architekti…— Etika architektury“, které proběhne ve čtvrtek 20. září 2018 v 18:00 hodin v prostorách Galerie Architektury Brno.

Druhý ročník projektu Drazí architekti... (první výstava se konala v červnu 2017 v Galerii Architektury Brno) se zaměří na etiku architektury a formou dialogu se pokusí ukázat, s jakými etickými dilematy se architekti a architektky v rámci své praxe potýkají. Vybraní výzkumníci a výzkumnice společenských věd diskutují ve videích etická témata týkající se sociálních a politických přesahů architektury s autory projektů, které reprezentují určité dopady spojené s realizací projektu – veřejný prostor jako „nástroj kontroly“, gentrifikace a komodifikace, privatizace a komercializace, depolitizace a manažerizace řízení obce, turistifikace pohraničí či projekty v nedemokratických režimech. Výstava proběhne ve dnech 20. září až 7. října v Galerii Architektury Brno a 10. října až 26. října v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze (v Lapidáriu Betlémské kaple). Doprovodný program se bude zabývat i dalšími etickými aspekty architektonické praxe.

Aktuální informace oprogramu sledujte na webu projektu: www.draziarchitekti.wixsite.com/home, nebo na Facebookové stránce projektu. Výstava bude otevřena úterý–neděle od 10:00 do 18:00 hodin a potrvá do 7. října 2018, poté se představí v Galerii Jaroslava Fragnera v Praze. Vstupné na výstavu je dobrovolné.

Projekt „Drazí architekti… — Etika architektury“ vznikl za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky a statutárního města Brna. Partnerem výstavy je NEST interiér. Projekt vznikl také za podpory hlavního partnera GAB Výrobce hliníkových systémů ALUPROF SA a partnera GAB Centrum bydlení a designu Kaštanová.

S pozdravem se těšíme na setkání,

Karolína Plášková

kurátorka projektu Drazí architekti...