Back to All Events

Krst Knihy_Bratislava: Restless Cities: Lessons from Central Europe. Milota Sidorová, Zdeňka Lammelová

  • Goetheho inštitút Bratislava 33 Panenská Bratislava, Bratislavský kraj, 811 03 Slovakia (map)
RC.jpg

Čo je trvalo udržateľný rozvoj v mestách?
Politika alebo politikárčenie? Čo si vyberiete?


Veľmi často sa stretávame s podujatiami alebo knihami, ktoré sprostredkúvavajú "najlepšiu prax" v mestskom dizajne a plánovaní. Tieto však často neprezentujú politický kontext projektov alebo stratégie politickej podporoy, ktorá zaručuje úspešnú exekúciu. Až na výnimky, architekti a urbanisti o politike často nehovoria verejne - akoby predpokladali, že verejná samospráva a právny systém fungujú tak dobre, že keď sa dobrý projekt alebo návrh prinesie na radnicu, je jeho podpora zaručená. V zákulisí vám ale všetci architekti a urbanisti povedia, že pravidlá (policies) a politika sú v mestskom plánovaní tie najdôležitejšie veci. Ako pretavíme myšlienky udržateľného mestského rozvoja do reality? Práve za touto otázkou sa otvára šedý a zložitý svet silnejších alebo slabších stredoeurópskych samospráv, nariadení, miest politických rokovaní a bojov. Tu je to miesto, kde architekti, experti alebo aktivisti vstupujú so svojou prácou, myšlienkami alebo očakávaniami a častokrát nevedia, ako sa posunúť dopredu…

Restless Cities: Lessons from Central Europe (Nepokojné mestá, lekcie zo strednej Európy) je publikácia, ktorú zostavili Milota Sidorová a Zdeňka Lammelová. Publikácia reflektuje ročný tréningový program pražskej kancelárie nadácie Heinricha-Bölla. Tento bol zameraný na pochopenie politických aspektov mestského plánovania v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku. Skladá sa zo štyroch tematických kapitol, ktoré ponúkajú úvod do problematiky sociálneho bývania a pilotného projektu Rapid Rehousing v Brne, rozvíjajúcich sa participatívnych procesov v Prahe, živelného urbanistického rozvoja Bratislavy alebo komunikačných a lobistických stratégií v Budapešti.

V knižke nájdete krátke texty vybraných expertov a expertiek, názory účastníkov a zhrňujúce poznatky o udržateľnosti a politike. Autormi a autorkami textov nie sú len odborníci a odborníčky, ktorí prednášali na tréningoch, ale aj samotní účastníci, ktorí takto zdieľali svoje poznatky a názory v novom svetle. Dúfame, že táto kniha pomôže čitateľom porozumieť často neviditeľným oblastiam, v ktorých sa urbanistické plánovanie presúva z roviny odborných znalostí - do oblasti politickej. Veríme, že bude čitateľa inšpirovať k ďalšiemu politickému vzdelávaniu a angažovanosti.


Po krste knihy bude nasledovať diskusia s autormi a autorkami knihy.

Verejná akcia, vstup bezplatný

Jazyk: anglický s prekladom

Organizuje: WPS Prague, Nadácia Heinricha Bolla v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave.