Back to All Events

Seminář_Gender Mainstreaming v participaci s veřejnosti_Praha

  • Goethe-Institut 32 Masarykovo nábřeží Prague, Hlavní město Praha, 110 00 Czech Republic (map)
foto (c) Braňo Bibel

foto (c) Braňo Bibel

Ve střední Evropě architektonická praxe a prostorové plánování obvykle dobře slouží zdravým a ekonomicky aktivním osobám. Skupiny uživatelů a uživatelek se však zásadním způsobem liší (věk, gender, sociální postavení, příjem, profese, kulturní zázemí). Každá z nich má jiné potřeby, ale všichni by měli dostat příležitost užívat a sdílet veřejný prostor. Jak tedy pracovat s genderovými aspekty při plánování veřejných prostor? Jak zohlednit potřeby různých uživatelských skupin a jak je zapojit do participačních procesů? Co nám to přinese a k čemu je to dobré?

Seminář povede Eva Kail, jedna z předních expertek na gender mainstreaming z města Vídně ve spoluráci s Hannou Posch z organizace PlanSinn, jenž se více než 20 let věnuje participaci v Rakousku.

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.


Dátum: 29.11.2017

Čas: 10:00-17:00

Adresa: Goethe-Institut Praha, Masarykovo nábřeží 32/1, 110 00, Praha 1

Vstup: zdarma, online registrace nutná. Maximální počet účasntíků: 20. Organizátoři si vyhrazují právo výběru účastníků.

Jazyk akce: EN (anglický)

Facebook akce: http://bit.ly/2lhT5Gn


Seminář povedou

(c) Eva Kail

(c) Eva Kail

Eva Kail (urbanistka, gendrová expertka, Město Vídeň)

Eva Kail vystudovala územní plánování. V roce 1991 se stala první ředitelkou koordinačního úřadu žen ve Vídni. V roce 1998 se stala ředitelkou Koordinačního úřadu pro plánování a výstavbu s ohledem na požadavky každodenního života a specifické potřeby žen a od roku 2010 je odbornicí na rovnost problematiku ve skupině územní plánování a technologie. Je přední evropskou expertkou v oblasti genderového plánování. Koordinovala přibližně 60 pilotních projektů v oblasti bydlení, dopravy, veřejného prostoru, rozvoje měst a sociální infrastruktury.

(c) PlanSinn

(c) PlanSinn

Hanna Posch (ředitelka, zakladatelka, PlanSinn, Vídeň)

Hanna Posch studovala krajinnou ekologii a územní plánování na BOKU ve Vídni. Později se stala expertkou na manažment konfliktů a participační procesy v urbanistickém plánování, mobilitě, rozvoji měst, genderových otázkách, zapojení občanů. Přednáší na Univerzitě přírodních zdrojů a přírodních věd.

Akci pořádají

Seminar_logos.png

Shared Cities: Creative Momentum (SCCM) is a European cultural platform addressing the contemporary urban challenges of European cities. SCCM is a joint project of Goethe-Institut (DE), Czech Centres (CZ), reSITE (CZ), Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (SK), Association of Belgrade Architects (RS), Hungarian Contemporary Architecture Centre – KÉK (HU), Katowice City of Gardens (PL), KUNSTrePUBLIK (DE), Mindspace (HU), Old Market Hall Alliance (SK), Res Publica – Cities Magazine (PL). Co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union.